தமிழ் தேனீ

Tamil Theni

தமிழ் தேனீ 2021

பேரவையின் 2021 ஆம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் “தமிழ் தேனீ 2021”

போட்டிகள் பற்றிய மேலதிக தகவல்கள் பெற இந்த சுட்டியில் சொடுக்கவும் : https://tinyurl.com/IntroToTamilTheni2021

கேள்விகள் இருப்பின் தொடர்பு கொள்ளவும் : tamil_theni@fetna.org

தமிழ்த் தேனீ வெற்றியாளர் பாராட்டு விழா