பேரவையின் புதிய சட்ட திட்ட மாற்றங்கள் ஏற்பு

பேரவையின் புதிய சட்ட திட்ட மாற்றங்கள் ஏற்பு பேரவையின் சட்ட திட்ட சீராய்வுக்குழு பரிந்து ரைத்திருந்த மாற்றங்கள் பல கலந்துரையாடல் கூட்டங்களிலும், ஜூலை 3-ம் நாள் நடந்தRead More
Read more

அருவி இதழ் – ஆசிரியர் கடிதம்

ஆசிரியர் கடிதம் நமது தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின் இதழான அருவியின் கோடை இதழ் வழியாக உங்களனைவரையும் சந்திப்பதில் ‘மகிழ்ச்சி’. இந்த இதழ் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை நமது தமிழ்ச்சங்கங்களின்Read More
Read more

பேரவைத் தலைவர் கடிதம்

பேரவைத் தலைவர் கடிதம் அன்புள்ள தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வட அமெரிக்காவில் இயங்கும் 45-க்கும் மேற்பட்ட தமிழ்ச்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பான வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின் 29-வதுRead More
Read more